Programmet startade utifrån ett behov av att ge byggbranschen en högkvalitativ ledarskapsutbildning för mellanchefer och ledare som var på väg att klättra till högre nivåer. Bo Broms, adj. Professor och styrelsemedlem i dåvarande Byggnadsentreprenörföreningen, pläderade för bättre utbildning och inledde initiativet. Man kikade på andra länder och insåg att Skandinavien inte hade någon skräddarsydd utbildning. Med inspiration från bland andra USA utvecklades konceptet.

Syftet har alltid varit att stärka deltagarna

Sedan starten har uppskattningsvis 1000 personer gått utbildningen och den har under åren varit mycket uppskattad.

Sigurd Eltvik är programledare idag. Enligt honom arbetar en stor andel av de tidigare deltagarna idag på skandinaviska och andra utländska byggföretag.

- Syftet med programmet har alltid varit att stärka ledarna i sin branschroll och under åren har deltagarna fått den utväxling de varit ute efter.

Gunnar Wennerhag, HR-chef på Peab, har suttit i styrelsen i 25 år och har varit ordförande de senaste fem åren. Han berättar om de nätverk som bildats genom åren och som varat länge.

- Jag vet att det finns de som gått utbildningen tillsammans som träffas med sina partners flera gånger per år. Ett särskilt par jag tänker på är de som under 20-års tid har åkt runt till byggen tillsammans. Det är en fin sammanhållning måste jag säga.

En balans mellan verklighet och forskning

Utbildningen, vars nyckel ligger i att förstå branschens utmaningar och skapa samarbeten, har en styrelse som säkerställer dess relevans och som tillsammans med kursledningen på SSE Executive Education diskuterar programmets utformning och utveckling.

Sigurd Eltvik menar att programmet alltid präglats av balansen mellan branschens verklighet och forskningens teorier.

- Utbildningen håller sig hela tiden relevant till branschens behov, bland annat genom styrelsens arbete som kontinuerligt arbetar med utbildningen. Att Handelshögskolan alltid spelat in element via sin fakultet och forskning är också otroligt viktigt. Det gör att fastighets- och byggbranschens ibland introverta syn utmanats och får inspel från andra viktiga områden. Genom det fina samspelet mellan branschens folk till forskarna på Handelshögskolan som tillfört relevanta trender har utbildningen utvecklats i takt med sin tid.

Mona Wikander som var ordförande i SBL:s styrelse fram till 2017 är pensionär i dag, men arbetade fram till 2008 på Sveriges Allmännytta (tidigare SABO) och var ansvarig för ledarutvecklingsprogammen där. 

- På SABO sökte man samarbetspartners för att bredda chefsutvecklingsprogammen och kom i kontakt med IFL som SSE Executive Education hette då. Behovet var tydligt - vi behövde öppna upp och bli en del av den stora byggsektorn. I dag är alla mer eller mindre samhällsaktörer men så var det inte på 80 och 90-talet.  

 

Så har utbildningen och branschen förändrats

Gunnar Wannehag hänvisar till att tiderna ser annorlunda ut idag, men samtidigt har målet alltid varit detsamma: att tillhandahålla den bästa utbildningen som marknaden har att erbjuda. Fokus på management, ekonomi och ledarskap är bibehållet, men dagens program präglas också av hållbarhets- och digitaliseringsfrågor.

- I dag ser man mer till affärsnyttan på alla plan, inte minst på personalavdelningarna. Om de förr hanterade administrativa frågor som utbetalning av löner och semestrar arbetar man nuförtiden mer proaktivt och som en business partner. 

Mona berättar: 

- Tidigare fick deltagarna luta sig tillbaka och bli mer serverade och underhållna av föreläsarna. I dag är det en annan pedagogik och deltagarna är integrerade på ett annat vis och tar eget ansvar i att lära sig. Allt tog så mycket längre tid då man utan datorer klistrade och klippte i projektarbeten. Även kursgården Kämpastens kursgårdar var uppbyggda annorlunda, mer som teatersalar där föreläsaren stod i centrum.

En annan aspekt hon ser är att cheferna/ledarna förr oftare hade hemmafruar vilket gjorde att de kunde vara hemifrån mer och under längre perioder.

- Det har ju verkligen blivit annorlunda i modern tid. Distansundervisning har blivit allt vanligare och träffas man är det inte flera veckor utan ett par dagar, max en vecka, på sin höjd. Men då som nu bygger man fantastiska nätverk eftersom man lever nära varandra, träffas dag och kväll och jobbar tillsammans. Det är härligt men också tufft.

Branschens framtid påverkas av Coronakrisen

I och med den pågående Corona-krisen ser samtliga att det kommer att bli långtgående följder för branschen.

- Många aktörer kommer att få tänka till, menar Mona. 

Hon hänvisar till att hur byggandet utvecklas handlar om hur ekonomin utvecklas.

- Frågan är hur man ska få loss pengar. Kanske får staten gå in? Det som är säkert är att kriser som denna har två sidor - kaos och förändring. När vi gått från kaosfasen är det dags att se hur förändringen kommer att se ut.

Gunnar Wannehag håller med.

- Krisen i byggbranschen märks inte lika tydligt än, som i andra mer direkt påverkade branscher som inom hotell och restaurang. Våra utmaningar kommer längre fram i tiden. Och då är det bra att vi är förberedda. Vi har några år på oss nu.

Sigurd menar att utbildningen fortsätter vara relevant och viktig men, precis som resten av samhället, kommer att påverkas av Coronakrisen. Hur, det återstår att se. Han ser dock en ljus framtid. 

- I kriser uppstår nya möjligheter och behovet av kompetent ledarskap och förståelse för de stora sammanhangen blir bara större. Här ska SBL-programmet stå som en resurs for branschen. 

 


 

Sigurd Eltvik om branschens framtid


Vi frågade Sigurd Eltvik om vad han tror kommer att vara viktigt i framtiden. Så här svarade han.

  • Att följa med i skeenden inom teknologins områden. Det är både spännande och krävande. Men det finns olika sätt att göra det på. I dag är det helt naturligt ett stort fokus på digitalisering i samhället och under programmet viker vi endast av en dag av 20 till att gå djupare in på området specifikt. Det beror på att teknologin genomsyrar alla andra områden ändå.
  • Att fortsätta med omvärldsbevakningen. Det gör HHS bra både i de stora och små sammanhangen.
  • Att fokusera på trender man tror har betydelse. Hur det kommer att påverka vardagen, både för branschen och för kunderna. Det vi vet är att slutbrukarens behov kommer ändra sig med åren och att fastighets- och byggbranschen påverkar hur vi lever och bor. Det är en ekvation vi ska lösa tillsammans - för allas bästa.
  • Att ta tag i branschutmaningar, som att få ner priserna för kunderna i slutänden. Och att även om kunden får en billigare produkt ska också de som producerar kunna tjäna mer pengar. Här handlar det om att öka produktiviteten och där släpar vi efter lite jämfört med andra branscher.
  • Att få fler att inse att entreprenörer idag skapar byggnader som man i framtiden ska värna.
  • Lika viktigt som något annat är också entreprenörernas flexibilitet som handlar om att lyssna på slutkunden.
  • Att branschen fortsätter jobba för att minska Co2-avtryck framöver. Vi vet ju att branschen står för stor andel av utsläppen och det måste vi råda bot på. 
  • Att fortsätta bygga bra städer för människor att leva och arbeta i framöver.

 


Företagsledning för bygg och fastighet – SBL

Detta är en omfattande ledarskapsutbildning för högre chefer inom bygg- och fastighetssektorn, med affär, ledarskap och styrning som centrala områden. Stort fokus ligger även på erfarenhetsutbyte och förståelse för utmaningar utifrån olika roller i värdekedjan.

Vill du veta mer om programmet?

För mer information, kontakta Didrik Reuterswärd, +46 72 453 6271, didrik.reutersward@exedsse.se eller ladda ner programinformationen till höger.