Sigurd Eltvik

Varför bör ledare gå utbildningen?

- Man ska gå för att få ett holistiskt perspektiv - både på ledarutmaningar i branschen och olika lösningar på hur man kan hantera dem. Men också för att få ett värdefullt nätverk av kollegor i branschen. Och ska jag generalisera ska man gå programmet för att utvecklas till en ledare som kan ta bättre beslut och leda bolaget på bästa sätt.

Hur skiljer sig programmet jämfört med andra utbildningar?

- Eftersom det är väl förankrat i Handelshögskolans kärnområde och står på dess forskningsbas finns den unika kopplingen mellan fakultet och näringsliv. I förhållande till andra ledarskapsutbildningar i stort är denna branschspecifik och vi diskuterar det som är relevant för branschen. Den kombinerar på ett genomtänkt sätt affärsförståelse, ledarskap och ekonomistyrning.

Vad kan man som deltagare förvänta sig för resultat efter utbildningen?

- En hel del verktyg som man kan använda direkt och förbättra resultaten av sitt eget ledarskap, en djupare förståelse för hur bolaget fungerar och hur man själv kan påverka. Man kommer också att bli duktigare på att formulera, argumentera och förstå det finansiella språket.

 


 

Företagsledning för bygg och fastighet – SBL

Detta är en omfattande ledarskapsutbildning för högre chefer inom bygg- och fastighetssektorn, med affär, ledarskap och styrning som centrala områden. Stort fokus ligger även på erfarenhetsutbyte och förståelse för utmaningar utifrån olika roller i värdekedjan.

Vill du veta mer om programmet?

För mer information, kontakta Didrik Reuterswärd, +46 72 453 6271, didrik.reutersward@exedsse.se eller ladda ner programinformationen till höger.