adi-fyra_1929x735

Carl Klingborg, Magnus Mähring, Frida Pemer och Anders Richtnér. Foto Karin Rudefelt

Behovet av att förnya sig har nått en ny nivå i näringslivet. Vi är mitt uppe i en transformation pådriven av digitala teknologier som skapar nya behov, utmaningar och möjligheter. För de ledare som kan navigera sina verksamheter rätt genom det nya affärslandskapet finns mycket att vinna.

Idag har vi mer data än någonsin – i många fall mer än vi kan hantera. Fokus har gått från att hitta rätt information till att istället använda relevant data på ett värdeskapande och utvecklande sätt. Det handlar om att lära sig ställa rätt frågor, lära nytt och lära om. För att hjälpa företag med detta har SSE Executive Education tillsammans med House of Innovation skapat ett nytt program, Accelerating Digital Innovation.

- Digitaliseringen ändrar bland annat logiken för hur vi tänker kring konkurrenskraft. Konkurrenter dyker upp i nya konstellationer och med nya innovativa erbjudanden. Ett konkret exempel är framväxten av digitala plattformar såsom Airbnb och Uber och konsekvenserna de får på traditionella branscher. De förändringar som sker i omvärlden gör att man behöver titta på sin affär och konkurrenter med nya ”glasögon” för att fortsätta att vara relevant och hållbar på längre sikt. Chefer och ledare behöver både lära nytt, lära av och lära om, beskriver Magnus Mähring, Professor och ansvarig för House of Innovation.

Utöver ett innehåll som matchar de föränderliga förutsättningar som digitala teknologier för med sig behövs ett utbildningsformat som är flexibelt nog att svara på kunskapsbehoven i takt med att de uppstår genom deltagarens transformationsresa.

- Näringslivet efterfrågar mer flexibla utbildningsformat. Därför har vi satsat på att utveckla en portfölj med olika teknologier vi kan kombinera för att leverera utbildning dels helt online, dels som komplement till våra öppna program och skräddarsydda utbildningar. Vi tycker dessutom att det passar extra bra på temat innovation, säger Carl Klingborg, SSE Executive Education.

- Det finns idag ett stort behov av att få såväl konkreta metoder för att förstå och kunna agera i den digitala transformationen, men även att få en djupare förståelse och få perspektiv kring innebörden för att driva och förändra verksamheter. Accelerating Digital Innovation är det första programmet i en serie där vi skapar norra Europas främsta plattform där ledare möts i en digital kontext för att stärka såväl sitt ledarskap som sin verksamhets innovations- och förändringskapacitet. Detta sker med stöd från ett internationellt nätverk av föreläsare knutna till Handelshögskolan, säger Anders Richtnér, Associate professor och Vd för SSE Executive Education.

 


Om Accelerating Digital Innovation

Accelerating Digital Innovation riktar sig till chefer som behöver förstå hur de kan använda digitala teknologier för att utveckla sin affär. Fokus i programmet är att ge deltagarna insikter, verktyg, perspektiv och idéer som de kan använda sig av för att anta digitala utmaningar och skapa värde för sin organisation, kunder och andra intressenter. Programmet består av olika typer av innehåll, såsom korta videoföreläsningar, artiklar, reflektionsuppgifter och Live Learning-projekt, för att skapa ett effektivt lärande.

Utöver House of Innovation är också nystartade Center for Data Analytics på Handelshögskolan med och bidrar till programmet.

Vill du veta mer?

För mer information, kontakta Carl Klingborg, 070 368 66 22 carl.klingborg@exedsse.se eller ladda ner information om utbildningen till höger.