Mattias Axelson menar att resonemang kring hållbarhet, strategi och innovation kommer att vara ännu mer angeläget hösten 2020, vid programstarten för Sustainability Strategy & Innovation.
- För att vi vet mer då. Detta får gärna vara en plattform för att blicka framåt, en kunskaps-boost för deltagare som kommer från olika branscher och organisationer - och för att inte tappa momentum. Jag tänker på alla goda initiativ som många företag tar nu i och med krisen.

20-talet handlar om hållbarhet på flera plan

Enligt Mattias, som “befinner sig i gränslandet mellan praktik och akademi” och till vardags funderar på hur man skapar nya affärer utanför dagens kärnaffärer, definierades 10-talet av digital transformation. 20-talet kommer att handla om hållbarhet på en rad olika plan: klimatets, den sociala hållbarhetens och individens. Eftersom dagens affärsmodeller till stor del påverkar klimatet negativt behövs positiva modeller.
- Bruna investeringar måste exempelvis bli gröna. Det blir dyrt för marknaden att inte gå den hållbara vägen. Teknikens utveckling är viktig eftersom det är här vi kan hitta en stor del av lösningarna.
Han exemplifierar med den innovativa SSAB-satsningen som han hoppas sprider sig till fler stål-tillverkare: att göra fossilfritt stål. Projektet går under namnet Hybrit och förväntas vara i bruk år 2035.
- Hållbarhet handlar om hela kedjan, hur vi levererar och distribuerar till exempel. Man pratar mycket om sista milens påverkan i dag eftersom leveransen fram till den sista biten till kund varken blivit mer miljövänlig eller hållbar.

Det nya måste upptäckas - inkrementella förbättringar räcker inte

Automation, digitalisering och Big data har potential att både förändra och förbättra, men det kräver att någon kan hantera all information och förstå systemen. Tekniken och informationen är därmed inte allt. Att tänka nytt på många plan är nödvändigt, enligt Mattias, men då får man inte låsa sig vid vilka resultat det ska ge.
- Det räcker inte med inkrementella förbättringar eftersom det nya måste upptäckas och det är ofta radikalt. Det är en anledning till att vi ska jobba med innovation - för att bli radikalt bättre.

Hållbarhetsfrågor i företagsmodellen stärker affärerna

Tommy Borglund rund
Tommy Borglund har disputerat vid SSE och är idag bland annat lektor vid Örebro universitet och programledare på SSE Executive Education.
 
Han vill länka hållbarhetsfrågorna till företagsmodellen eftersom det förstärker affärerna. Han menar att de stora globala företagen går i bräschen för hållbarhet och innovation. Mycket för att de förväntas göra det men också för att de oftast har den möjligheten. Nu börjar det bli de medelstora företagens tur.
- Så fort man har ordning och reda i hållbarhetsarbetet i organisationen är det angeläget att arbeta med hållbar affärsstrategi och innovation. Det handlar om att bygga för framtiden, nya produkter och arbetssätt.

Intressanta insikter i programmet Sustainability Strategy & Innovation

Kan ni berätta om programmet Sustainability Strategy & Innovation i sin helhet - vad innebär det?

- Deltagarna får inblick i strategi, partnerskap och innovation. Strategi handlar om helheten, om att hitta hållbara affärer. Vi använder begreppet “Shared value” från Michael Porter och menar att det går att lösa problem med affärsmodeller som är hållbara socialt som ekonomiskt och miljömässigt, säger Tommy.
Här berättar de om ett nationellt gott exempel på Shared value. Försäkringsbolaget Skandia väljer att proaktivt arbeta med sina försäkringskunder kring hälsa, och erbjuder exempelvis gratis samtals-stöd till de som håller på att gå in i väggen. Och utfallet har varit gott.
- Det är en vinst för individen, samhället och för företaget. I sin enkelhet illustrerar detta något vi kommer se mer av framöver.
Det låter så enkelt, men hur gör man för att genom hållbarhet och innovation kontinuerligt utveckla affären så den verkligen blir hållbar?
- Enligt Michael Porter-koncepten - att hitta den dubbla nyttan i affären och att se hållbarhets som nästa område för utveckling och innovation. Hållbarhetsutmaningarna är din nya marknad.

Vad ser ni för direkta kopplingar till att gå programmet och världsläget som det ser ut i dag och kommer att se ut framöver?

- Å ena sidan visar Corona-krisen att vi är smärtsamt beroende av varandra globalt. Vi är också rent biologiskt sammankopplade och sitter i samma båt. Med tiden kommer insikterna och en ökad förståelse för hur vi hänger ihop. Med det sagt kommer den globala ekonomin att vara dålig och viljan att investera hållbart kan bortprioriteras. Men, och detta är viktigt, det vet vi inte än. Det kan vara exakt här man kommer att investera. Det blir intressanta insikter och diskussioner när vi möts till hösten, avslutar Mattias och Tommy.


 

Vill du veta mer? 

För mer information, kontakta Didrik Reuterswärd eller ladda ner programbroschyren.

didrik_reutersward_1_webb

 

Didrik Reuterswärd
Program Advisor / Account Manager
+46 72 453 62 71
didrik.reutersward@exedsse.se