JenniePerzon 650x259


I programmet Sustainabiliy Strategy & Innovation både diskuterar och utvecklar man en strategi och övar på att tänka nytt. Jennies forskningsområden är bland annat nya hållbara affärsmodeller, samarbetsformer, och ekosystem.
 

Hur skulle du beskriva din del av programmet? 

– Ett nyckelperspektiv är att alla företag och organisationer måste förhålla sig till ett nytt normal, där hållbarhet är en självklarhet och samarbeten en nödvändighet. I min del av utbildningen kommer jag att fokusera på inspiration och globala drivkrafter, samt ge exempel och praktiska tips på hur man gör samarbete, hållbarhet och innovation till en del av sin strategi.  

Varför ska man gå Sustainability Strategy & Innovation?

– Både för det rent praktiska och det handgripliga man får med sig. Men också för ren inspiration och för att få diskutera och förstå olika perspektiv i det nya normala vi nu lever i.

Vad kan MAN förvänta sig för resultat efter programmet?

– Från delen som handlar om samarbeten kommer man att på nya sätt kunna förhålla sig till sin egen roll i ekosystemet. Min förhoppning är också att man har byggt upp nya kunskaper om hur man ska jobba med partnerskap och innovation. Samt såklart nätverket – det är inte helt osannolikt att man kanske genom denna utbildning träffar några nya aktörer som man börjar jobba med i ett partnerskap.

 


 

Vill du veta mer? 

För mer information, kontakta Didrik Reuterswärd eller ladda ner programbroschyren.

didrik_reutersward_1_webb

 

Didrik Reuterswärd
Program Advisor / Account Manager
+46 72 453 62 71
didrik.reutersward@exedsse.se