styrelse_toppbild

Vad är aktivt och drivande styrelsearbete för dig?

"Att kunna driva ett professionellt styrelsearbete, att ha ordning och reda på det praktiska så att man kan fokusera på strategi och vision, att diskutera affärsfrågor och fatta viktiga beslut som utvecklar bolaget. Det är kärnan. 9 av 10 styrelsemedlemmar har för lite tid att diskutera strategi, vilket inte är framgångsrikt. Eftersom det administrativa arbetet egentligen har blivit enklare idag så handlar det om att många inte är medvetna om det personliga ansvaret för bolagets välmående man som styrelsemedlem har. Detta kan man inte lämpa över på ledningen, utan får handskas med själv. Det är en viktig del att förstå.

En annan väsentlig del att ta till sig är att ett välfungerande styrelsearbete kan göra en avgörande skillnad för bolagets framgång och framtida utveckling."

Vilka söker sig till utbildningen och vad kan de förvänta sig?

"Vi riktar oss främst till små- och medelstora företag och får många sökande ur de segmenten, men det är en bra variation av deltagare."

 

"Grunden till att det blir så spännande är all den erfarenhet och kunskap som finns samlad i rummet och alla diskussioner vi har."

 

"Det är därför jag har hållit på sedan 2007, för att jag tycker det är så intressant och roligt själv. Folk tror att det är så hemligt med styrelsearbete när det i själva verket inte är det. Tvärtom är det bra att dela erfarenheterna och ställa de frågorna man har."

Vad får man med sig som deltagare?

"En vilja att sitta i styrelse, att inse att jo jag kan tillföra något, jag har kunskapen. För det är ett spännande uppdrag trots allt ansvar och det är en otroligt viktig post som kan vara riktigt kul. I programmet går vi igenom hur vi prioriterar och arbetar strategiskt, målstyrning och uppföljning och hur vi informerar och kommunicerar internt som externt. Vi tar även upp praktiska delar som hur vi anställer och skriver VD-avtal, planerar ”det perfekta styrelsemötet” och styrelsens ansvar och arbetssätt. Det gör vi de två första dagarna, den tredje dagen bjuder jag in en expert som får berätta om ett aktuellt område. Senast handlade det om digitalisering.

Efter utbildningen får man även ett certifikat om man gör den digitala tentan som skickas ut. Det är en bra uppföljning som vi rekommenderar alla att göra eftersom man memorerar det vi gått igenom under utbildningen."

Du som har varit med ett tag och undervisat för oss under flera år, vad ser du för utveckling och vad är din framtidsspaning?

"Att de yngre är redo att aktivt jobba i styrelsen medan de äldre är redo att sitta i styrelsen och med det menar jag att prestigen minskar i takt med de yngre generationerna. Om det förr var prestigefullt att sitta i styrelse så är det i dag mer fokus på att man faktiskt kan påverka mycket från styrelsesidan. Och det behövs. Det finns mängder av duktiga unga män och kvinnor som kan arbeta och göra skillnad i styrelser och det här programmet är ett bra sätt att förbereda dem för det."

Hans Lundmark menar att yngre hellre bygger sina egna bolag idag och inte är så intresserade av att sitta i någon annans styrelse.

 

"De äldre styrelsemedlemmarna behöver släppa taget och låta de unga komma in."

 

"Dessutom vill vi ha in fler kvinnor i styrelser, se bara hur bra det har gått för familjeföretagen Löfbergs lila och Polarbröd, som båda har kvinnor på ordförandeposten", säger han.


Aktivt och drivande styrelsearbete

Denna utbildning vänder sig till dig som vill öka din kompetens inom bolagsstyrning och styrelsearbete. Du jobbar eller kommer att jobba med bolagsstyrning och styrelsearbete i rollen som styrelseledamot, vd eller ägare.

Vill du veta mer om programmet?

För mer information, kontakta Didrik Reuterswärd, 072-453 62 71, didrik.reutersward@exedsse.se eller ladda ner programinformationen till höger.

 


 

Hans LundmarkHans Lundmark är programledare för utbildningen Aktivt och drivande styrelsearbete för SSE Executive Education. Han har haft många varierande styrelseuppdrag både som ledamot och ordförande i mindre och medelstora bolag inom olika branscher. Dessutom har han agerat coach till ett antal specifika styrelser inom varierande branscher så som dagligvaror, sparbanker, fastigheter, privat vård, affärskedjor, luftfart, bemanning och IT-konsulter.