tomas_artikel_citat_1200x627_-2

 


Det är alltid aktuellt med företagsförvärv, stora som små, och även i ekonomiskt tuffa tider som nu. Programmet Att växa via företagsförvärv är ett nytt program som startar 2024 och är designat för dig som vill få grepp om såväl helheten som de ingående delarna när det gäller förvärvsfrågor.

— Pressreleasen som ett företag skickar ut efter ett förvärv lyfter ofta fram de tänkta synergierna eller värdehöjande effekterna med förvärvet, och i media läser vi om de positiva verkningarna av affären. Men sanningen är att det egentliga jobbet börjar då. Och det gäller att vara noggrann hela vägen, säger Tomas.

Lite förenklat kan företagsförvärv delas in i tre steg; strategi, transaktion och integration. Även om alla delar är viktiga, finns det steg som länkar de kvantitativa delarna med de kvalitativa, som hur man tar sig an kulturen på ett förvärvat företag eller om köpet är offensivt eller defensivt.

Tomas menar att behovet av att förstå det holistiska kring ett företagsförvärv är väldigt stort. Förvärv sker hela tiden och på alla nivåer.

— Det är också lite av charmen med förvärv då det inte bara är stora företag som befinner sig här – förvärv sker över hela spektrat av företag, stora som små.

Att förvärv utgår från magkänsla är också en återkommande berättelse. Hur sann är den?

— Till viss del, visst, men det måste givetvis vara underbyggt med kunskap och fakta. För hur kan ett beslut som handlar om så mycket pengar och så många människor bara utgå från magkänsla, säger han retoriskt.

 

Vilka utmaningar finns vid företagsförvärv?

— Nummer ett är integrationsprocessen och kultursammanslagningen, när två organisationer ska slås ihop till en fungerande enhet med människor i samarbete. Nummer två är en värderings- och förhandlingsproblematik. Det finns, för att vara krass, ofta en risk att man betalar för mycket för köpeobjektet. När du kommer till avslut, har flera intressenter och hamnar i budgivning så är det bara att tänka på hur det går till vid bostadsköp: man kan lätt dras med och betala för mycket när det kommer till kritan. En tredje utmaning, om man kan kalla det för en utmaning, är att vissa i efterhand är bra på att skapa egna utvärderingsmått som plockar bort oönskade delar i förvärvet.

Tomas menar att nyckeltal får konstrueras och skönmålas efter eget behag, men att det kan vara klokt att ta allt i beaktande inledningsvis.

— Alltför ofta är den kritiska analysen inte på plats och inte helheten heller. Informationen finns där framför ögonen, men det kan vara svårt att  tillgodogöra sig all information. Då är det bra att veta vad man ska fokusera på och skaffa sig kompetensen så man inte trampar i klaveret.

 

"DU SKA VETA NÄR DET ÄR DAGS ATT LÄMNA FÖRHANDLINGSBORDET. SEDAN VET JAG ATT DET INTE ÄR DET LÄTTASTE, FÖR KÖPER INTE JAG KÖPER EN KONKURRENT TILL MIG OCH FÅR DÅ EN KONKURRENSFÖRDEL. FÖR ATT INTE HAMNA DÄR GÄLLER DET ATT HA TÄNKT EFTER TIDIGARE."

 

Vad krävs för att förvärvet ska lyckas?

— Noggrannhet, både före och efter förvärvet. Före i form av värdering och ”due diligence - och efter i form av integrationsarbetet. Och att landa på rätt pris. Du ska veta när det är dags att lämna förhandlingsbordet. Sedan vet jag att det inte är det lättaste, för köper inte jag köper en konkurrent till mig och får då en konkurrensfördel. För att inte hamna där gäller det att ha tänkt efter tidigare.

Dessutom, påpekar Tomas, måste hela HR-avdelningen vara med i processen tidigt eftersom de har med den kulturbärande aspekten. Den dagen man gör förvärvet ska det finnas en tydlig kommunikationsstrategi internt. Helhetsperspektivet är av största vikt för att förvärvet inte bara ska lyckas på pappret utan i verkligheten också.

 

Men finns det tid till detta totala engagemang?

— Jag skulle säga att det inte finns några alternativ, säger Tomas. En så pass komplex affär som ett förvärv, särskilt om det är stort, måste få ta tid och kosta i form av interna resurser. Men man ska förstås fokusera på rätt saker. Betrakta kostnaderna som investeringar, och inte som pengar i sjön. Vi ska göra det i dag som underlättar vårt arbete imorgon.

Logiken bakom ett förvärv är att man köper en rörelseverksamhet, inte ett AB.

— Man ska se bortom skalet och förstå vad som finns där inuti, särskilt om man ska värdera verksamheten. Och idag ännu mer, nu när osäkerheten är enorm, med det geopolitiska läget, konjunkturen och klimatförändringarna.

 

Så hur vet man att man hittat guldkornet?

— Det vet du. Har du kunskap och har varit noggrann och ligger steget före, om du tagit in kärnaspekterna, de legala, finansiella och organisatoriska frågorna, så vet du.

 

Tomas 3 tips vid företagsförvärv – här finns möjligheterna och riskerna:

  • Inga lik i garderoben. Din due diligence behöver vara välgjord. Det betyder att alla relevanta finansiella dokument ska granskas innan förvärvet går igenom.
  • Var inte för het på gröten. Det får ta tid. Klampa inte in och sätt din logga på det köpta företagets kontor. Att skynda långsamt är en väldigt sund strategi om man vill lyckas med att realisera synergierna.
  • Dela kompetens och nätverk. I den bästa av världar så köper ett större företag upp ett mindre som får tillgång till det uppköpande företagets nätverk och kompetens. Det förvärvande företaget får i sin tur kreativitet och nya energi från det lilla företaget.

 


 

Om programmet

Att växa via företagsförvärv vänder sig till den som vill få en bättre helhetsförståelse för förvärvsprocessen – före, under och efter transaktionen. Programmet tar upp centrala frågor kopplade till förvärv, såsom legala aspekter, synergifrågor, värderingsfrågor, finansiella aspekter och integrationsfrågor.

Efter utbildningen kommer du att förstå stegen i förvärvsprocessen, kunna identifiera legala möjligheter och begränsningar i förvärvssituationer, förstå vad som krävs för att skapa mervärde i ett förvärv, känna till metoder för att värdera förvärvsobjekt, kunna analysera redovisningsmässiga effekter på koncernens lönsamhet och finansiella ställning samt analysera organisatoriska integrationsfrågor efter förvärvstidpunkten.

Vill du veta mer om programmet?

Välkommen att ladda ner programbroschyren i formuläret.