"innovation kan bli avgörande för att överleva. Men vad man själv ska göra, som individ eller organisation, och vad man då behöver bli bra på och vad man faktiskt ska sälja i slutändan – är ofta inte självklart."

 


 

Vilka möjligheter ser du med digital innovation? 

Anna Essén rund- Ett ämne som jag brinner för, är hur digital teknik får individer, grupper, och samhällen att vilja åstadkomma nya saker. Och hur man använder digital teknik för att inte bara digitisera nuvarande processer, utan för att skapa nya processer, tjänster. Det genererar ofta i sin tur data, som man då måste lära sig att hantera och använda för att skapa värde på nya sätt. 

Vilka utmaningar ser du?

- Jag forskar om digital innovation i olika sektorer, och på olika nivåer. Jag har länge forskat om hälsosektorn, där jag studerar utveckling och användning av digitala tjänster och plattformar. Där skapas bland annat behov av nya sätt att kvalitetssäkra och reglera marknader. Jag studerar också digital innovation inom smart transport och det juridiska fältet, där användningen av digital teknik ofta leder till nya tjänster, nya affärsmodeller, men också nya utmaningar förbundna med professionella roller och ansvar. Vi ser inte bara konstruktiva beteenden, utan också vissa destruktiva beteeneden i mina forskningsprojekt. Bland annat en vilja att inte veta, ett strategiskt ignorerande av ’jobbiga’ saker som kan följa med digital innovation, som till exempel nya ansvarsområden och behovet av att ständigt följa vad som händer med digitala innovationer när de väl börjar användas - ofta på oväntade sätt. Superintressant!

Vad handlar utbildningen Accelerating Digital Innovation om?

- Om att addressera utmaningarna ovan. Om att öka innovationstakten i sin verksamhet. I och med digitaliseringen förändras konkurrensförutsättningar och innovation kan bli avgörande för att överleva. I korthet tar programmet dig från 'varför' till 'hur' digital innovation gör det möjligt att bygga nya affärsmodeller för att framtidssäkra din organisation. 

Nämn något specifikt och viktigt som du tycker utbildningen ger chefer och ledare.

- Programmet är givande för alla som integrerar digitaliseringen i sin affär. Här får du ramverk, verktyg och språk som ger dig bättre förutsättningar att lyckas. Helhetsperspektivet i programmet ger dig ett lyft i din roll som ledare av transformationen.

Ska jag välja ut något specifikt som deltagarna får med sig från utbildningen, skulle jag säga att det är en förståelse för buzz words som många slänger sig med utan att egentligen veta vad de betyder. Att få insikt i andra sektorer och träffa personer i liknande positioner i andra organisationer är en stor behållning. Många deltagare håller kontakten efter programmets slut.

För många chefer och ledare är en utmaning att faktiskt implementera digital innovation. Ofta handlar det om att skapa nya lösningar, som kanske innebär att man vänder sig till nya marknader – och måste samarbeta med nya partners – på nya sätt. Vad man själv ska göra, som individ eller organisation, och vad man då behöver bli bra på och vad man faktiskt ska sälja i slutändan – är ofta inte självklart. Hur man kan börja nysta i de frågorna är oerhört spännande och något man får hjälp med i det här programmet.

 


 

Om programmet

Accelerating Digital Innovation är onlineprogram som riktar sig till ledare som behöver förstå hur de kan använda digitala teknologier för att utforska och utveckla affärsmöjligheter, interna såväl som externa.

Fokus i utbildningen är att ge deltagarna insikter, verktyg, perspektiv och idéer som de kan använda sig av för att anta digitala utmaningar och skapa värde för sin organisation, kunder och andra intressenter. Utbildningen består av olika typer av innehåll, såsom korta videoföreläsningar, artiklar, reflektionsuppgifter och Live Learning-projekt, för att skapa ett effektivt lärande.

Vill du veta mer om programmet?

Välkommen att ladda ner programbroschyren i formuläret.