PernillaPetreliusKarlberg- Människor som söker sig till det här programmet är seriösa, drivna och vill någonting med sin utveckling. Ibland befinner sig företaget eller organisationen i en tillväxtfas och behöver stärka sina chefer, ibland är det individerna som vill ha en injektion av kunskap och inspiration, men oftast är det både och, säger Pernilla.

Hon menar att det handlar om att växa både som ledare och som människa.

- Det är intensiva dagar när vi träffas och vi lägger en solid grund för att skapa ett gediget och fruktbart läroklimat. Genom att bygga en psykologisk trygghet i gruppen redan från start får deltagarna tillgång till en bubbla som fungerar som ett labb där de kan utmana sig själva och andra och utvecklas genom nyfiket utforskande. Det är möjligt därför att de som kommer till programmet är motiverade, nyfikna och öppna. Här finns en enorm kraft för lärande.

Vad är Executive Leadership Program?

- Det är ett heltäckande ledarskaps och general management-program som tar sin utgångspunkt i en djupanalys av det egna ledarskapet. När du går programmet ökar du förståelsen för vem du är, vad du har för drivkraft, hur du blivit präglad och hur dina värderingar kommer till uttryck i samspel med andra. Samtidigt kombineras detta med en bred genomlysning av olika affärsmässiga ämnen utifrån deltagarnas egna utmaningar. Det handlar om allt från strategi till finansiell analys, hållbarhet och innovation. På så sätt kombinerar deltagarna ny kunskap om, modeller för och perspektiv på, värdeskapande med konkreta verktyg för att så att säga få saker att hända.

Varför är det viktigt med ledarskapsprogram på denna nivå?

- Även duktiga chefer och ledare behöver inventera sig själva, utmanas och inspireras eftersom man aldrig är färdig som ledare. Det handlar om att lära sig att lära nytt men kanske avlära sig också, slipa bort inlärt som inte längre är aktuellt. Vi erbjuder ny kunskap men också verktyg för att sortera kunskap och fokusera på det som är relevant för deltagarens specifika utmaningar och sammanhang.

Vad kan man förvänta sig av programmet?

- Vi erbjuder något som ingen annan i Norden gör och hamnar år efter år etta på Financial times lista över executive education-utbildningar i Norden. Det beror bland annat på att vi har föreläsare i världsklass, studenterna och forskningen på Handelshögskolan och en närhet till svenskt näringsliv i ryggen. Som deltagare i programmet bygger du ett nätverk både med chefer och ledare från många olika verksamheter från hela landet, och med inspiratörerna, coacherna och föreläsarna. Våra professorer älskar att undervisa på programmen då det är stimulerande och berikande även för dem. Diskussionerna om deltagarnas utmaningar, tankar och erfarenheter är en kick för dem och en boost för våra deltagare. Kan det bli så mycket bättre?

"Här finns en enorm kraft för lärande"

 


Executive Leadership Program

Executive Leadership Program är vårt mest heltäckande general management program för dig som är chef på ledningsgruppsnivå i näringslivet eller i offentlig sektor. 

Utgångspunkten för programmet är det uppdrag som ledningsgruppen har i att leda och utveckla det strategiska och operativa arbetet för att nå organisationens målsättningar. Som deltagare kommer du att öka din förmåga att skapa konkurrensfördelar med utgångspunkt i din verksamhets position och förutsättningar. Du får de verktyg du behöver för att stärka din roll i ledningsgruppen och kan därför bidra mer till organisationens fortsatta utveckling.

Vill du veta mer om programmet?

Välkommen att kontakta oss eller ladda ner programbroschyren i formuläret.  

 

didrik_reutersward_1_webb

 

Didrik Reuterswärd


Tel: +46 72 453 6271

didrik.reutersward@exedsse.se