tomas hjelström (1200 × 630 px)

 


 

Kan du berätta lite om det nya programmet Att växa via företagsförvärv?

Det som framför allt utmärker det här programmet är att vi tar ett tydligt helhetsgrepp kring förvärv. Det handlar om att på djupet förstå alla olika steg i processen. I utbildningen går vi igenom betydande frågeställningar som uppkommer före, under och efter ett förvärv.

I det allra tidigaste skedet, ofta långt innan själva förvärvstidpunkten, är de strategiska frågorna helt centrala. Varför vill vi förvärva bolaget? Vad vill vi uppnå med förvärvet? Vilka legala aspekter behöver vi ta hänsyn till?

När man har tillfredställande svar på den typen av frågor, och vill gå vidare med affären, är det dags att fokusera på själva transaktionen. Då är det framför allt värderingen och finansieringen som står i fokus. När vi vet hur mycket vi är beredda att betala och hur köpet ska finansieras, följer själva förhandlingen. Här avgörs ofta om affären blir värdeskapande för köparen eller inte.

Till slut, när förvärvet väl är genomfört, väntar den långa konsoliderings- och integrationsfasen. I denna fas, som ofta varar i flera år, står frågor om finansiell rapportering, organisation och företagskultur i centrum.

Den akademiska kunskapen är en viktig bas i alla våra utbildningar och i programmet lutar vi oss mot teoretiska modeller och resultat. Men jag vill ändå poängtera att det praktiska perspektivet är vad som kännetecknar det här programmet. Väljer man att delta i denna utbildning kan man vara helt säker på att man verkligen får praktiska kunskaper att omsätta direkt i sin vardag.

 

Vem vänder sig det här programmet till?

— Eftersom förvärv är så vanliga i dagens näringsliv och många personer blir berörda, både i det köpande bolaget och i det uppköpta företaget, är programmet relevant för en rad olika yrkeskategorier och situationer. Jag tänker till exempel på personer som arbetar i ett företag som har som uttalad målsättning att växa via förvärv, eller som har en ledande roll i företaget och är med och fattar strategiska beslut om förvärv. Även personer som är involverade i förvärvsprocesser på något annat sätt och vill stärka sin kompetens inom området eller som arbetar med att analysera förvärv ur ett kapitalmarknadsperspektiv bör vara intresserade av den här utbildningen.

Och det är bara några exempel. Jag tycker faktiskt att den här utbildningen är relevant för alla som överhuvudtaget är intresserade av företagsförvärv. Förr eller senare kan de flesta av oss komma att hamna i en förvärvssituation, antingen som köpare eller säljare, och då är det en stor fördel att vara väl förberedd och veta vad som väntar.

 

Vad kan man förvänta sig om man väljer att delta i programmet?

— Man kan förvänta sig en mycket spännande och utvecklande lärresa tillsammans med vår kunniga och inspirerande fakultet. Under salsdagarna på vår kursgård Kämpasten i Sigtuna ges verkligen möjlighet att koppla bort vardagen och djupdyka i alla möjliga intressanta frågor om förvärv.

Man kommer att bli tydligt medveten om vilka frågor som verkligen är viktiga att analysera och hantera i ett förvärv, och därmed vara betydligt bättre förberedd om och när man hamnar i ett ”skarpt läge”.

Det ges förstås också tillfälle att dela erfarenheter med andra erfarna chefer och ledare, både i och utanför klassrummet. Det är ofta en viktig anledning till att många väljer att gå en utbildning hos oss på SSE Executive Education.

Att växa via företagsförvärv ger deltagarna en rejäl dos av såväl nya kunskaper och perspektiv, som berikande kontakter!

 


 

Om programmet

Att växa via företagsförvärv vänder sig till den som vill få en bättre helhetsförståelse för förvärvsprocessen – före, under och efter transaktionen. Programmet tar upp centrala frågor kopplade till förvärv, såsom legala aspekter, synergifrågor, värderingsfrågor, finansiella aspekter och integrationsfrågor.

Vill du veta mer om programmet?

Välkommen att ladda ner programbroschyren i formuläret.