Digitisering

Digitisering handlar om att konvertera information från analog till digital form. Det kan handla om att skanna in text och bilder, till exempel från papper till pdf, eller om att överföra musik från band och LP‑skivor till digitalt format som CD och mp3. När datan är digitiserad kan man börja använda automatisering för att till exempel utföra analyser av den.

Digitalisering

Digitalisering beskriver den möjliggörande processen, där organisationer använder digitala teknologier och digitiserad data för att skapa nya arbets- och kommunikationsprocesser, både internt och i relationen till kunder, leverantörer och intressenter. Digitaliseringen möjliggör också att man skapar nya affärsmodeller och kunderbjudanden. Digitaliseringen förväntas leda till genomgripande förändringar av både organisationer och av samhällen.

Digital transformation 

Digital transformation kan beskrivas som effekten av de två föregående begreppen. I den digitala transformationsprocessen tar organisationer ett steg tillbaka för att analysera sin marknad, vilka digitala teknologier som kan vara relevanta att använda och hur, samt kundernas behov och förväntningar. Gamla arbets- och tankesätt utmanas, och utrymme skapas för innovation och nytänkande kring affärsmodeller och värdeskapande aktiviteter, både internt inom organisationen och externt inom organisationens ekosystem. Under den digitala transformationsresan behöver organisationer ofta förändra både strukturen, kulturen, kompetensbehoven, ledarstilarna och strategierna för att kunna dra nytta av digitaliseringen, fortsätta vara konkurrenskraftiga, möta kundernas eventuellt förändrade behov, och bidra till sitt ekosystem.

Hur hänger begreppen ihop?

Sammantaget kan digitisering ses som det första steget eftersom det är där digital data skapas, som sedan kan användas för dataanalys för att skapa nya insikter, och för automatisering, för att öka effektiviteten. Digitalisering är det andra steget, där organisationer börjar använda digitala teknologier i sin verksamhet och identifierar nya affärsmöjligheter som digitaliseringen medför. Digital transformation, slutligen, är det tredje steget, där organisationerna förändrar sitt sätt att fungera för att kunna skapa värde till sina kunder och i sina ekosystem.

Något att reflektera över:

  • Vilka delar inom er verksamhet skulle vara värdefullt att digitisera?
  • Vilka områden bör ni digitalisera?
  • Vilka aktiviteter bör prioriteras först? 

Du kanske också är intresserad av dessa begrepp:

Programtips: Accelerating Digital Innovation

onlineprogram med fokus på innovation

Accelerating Digital Innovation riktar sig till chefer som behöver förstå hur de kan använda digitala teknologier för att utveckla sin affär. Fokus i programmet är att ge deltagarna insikter, verktyg, perspektiv och idéer som de kan använda sig av för att anta digitala utmaningar och skapa värde för sin organisation, kunder och andra intressenter. Programmet består av olika typer av innehåll, såsom korta videoföreläsningar, artiklar, reflektionsuppgifter och Live Learning-projekt, för att skapa ett effektivt lärande.

 

Läs mer om programmet