Industriell konvergens

Idag drivs den industriella konvergensen i hög utsträckning av den teknologiska utvecklingen. Detta har varit särskilt framträdande i branscher som till exempel media och underhållning, där företag som Apple, Netflix och Spotify suddat ut gränserna mellan teknikbolag och underhållningsbolag. Idag ser vi också hur företag inom exempelvis fin-tech, e-health, och ed-tech bidrar till att tidigare åtskilda branscher växer samman och till att nya affärsmöjligheter skapas.

Följder av industriell konvergens

När strukturerna i branscher förändras, nya affärsmodeller införs och nya aktörer växer fram, påverkas också konkurrensförhållandena. Detta gör att gamla strategier, modeller och konkurrensanalyser behöver omprövas och eventuellt ersättas av nya. Den industriella konvergensen skapar också nya möjligheter. I korsningarna mellan olika branscher finns ofta många nya typer av affärer och affärsmodeller, som kan vara väl värda att utforska. För ledare inom organisationer innebär detta att de behöver blicka utanför den traditionella bransch de verkar inom och undersöka hur den förändras, vilka nya konkurrenter, företag och ekosystem som växer fram och konkurrerar om kunderna, samt vilka nya möjligheter som den industriella konvergensen för med sig.

Något att reflektera över:

  • Hur påverkas din organisations bransch av den teknologiska utvecklingen? Kan du se tecken på industriell konvergens i den?

Du kanske också är intresserad av dessa begrepp:

Programtips: Accelerating Digital Innovation

onlineprogram med fokus på innovation

Accelerating Digital Innovation riktar sig till chefer som behöver förstå hur de kan använda digitala teknologier för att utveckla sin affär. Fokus i programmet är att ge deltagarna insikter, verktyg, perspektiv och idéer som de kan använda sig av för att anta digitala utmaningar och skapa värde för sin organisation, kunder och andra intressenter. Programmet består av olika typer av innehåll, såsom korta videoföreläsningar, artiklar, reflektionsuppgifter och Live Learning-projekt, för att skapa ett effektivt lärande.

 

Läs mer om programmet