artikel1-hallbara-ledare_1929x735Som konsult i ledarutveckling såg Jeannette Eidmann på nära håll hur stress i kombination med dåliga strategier för att hantera den gav negativa följdeffekter för hela organisationen – sämre prioriteringar, ogenomtänkta beslut och en oförmåga att vara närvarande i mötet med sina kollegor. Idag är Jeannette doktorand på Handelshögskolan i Stockholm samtidigt som hon leder utbildningen Hållbart ledarskap för SSE Executive Education.

Hur hamnade vi här? Kampen om vår uppmärksamhet och stressen den medför

Komplexiteten i vad vi behöver förhålla oss till har ökat. Det uppkopplade samhället bjuder på ständiga distraktioner och suddar för många ut gränserna mellan jobb och fritid. Vi är ständigt uppvaktade av aktörer som vill sälja oss sina sanningar och produkter. Enligt Philip Runsten och Andreas Werr, båda forskare på Handelshögskolan i Stockholm, har antalet mål i en organisation sexdubblats sedan 50-talet. Och komplexiteten i hur vi organiserar oss har ökat 35-fallt under samma tidsperiod.

Uppmärksamhet är tätt knutet till fokus och häri ligger roten till problemet. För att kunna fokusera helhjärtat behöver vi kunna styra och hålla kvar vår uppmärksamhet och om vi inte kan det kommer det få stora konsekvenser för vår produktivitet, innovation och kreativitet. Vi kan också få problem med att lyssna aktivt, vilket kan vara förödande för våra relationer med andra och mentala hållbarhet. Bristande fokus är därmed ett problem att ta på allvar både på individ- och organisationsnivå.

Som ledare har du en nyckelroll för att skapa en hållbar organisation

Ovanstående utveckling påverkar alla, men för dem som också ska leda andra kan effekterna bli mer påtagliga. En definition på ledarens roll är att få medarbetarna att fokusera på rätt saker vid rätt tidpunkt, menar Jeannette. Som ledare har du då per definition ansvar både för ditt eget och andras fokus. Vi har dessutom en arbetsmiljöföreskrift (AFS 2015:4) som säger att du som ledare ska föra kontinuerlig dialog och skapa en organisatorisk- och social arbetsmiljö som förebygger stress.

Som ledare är du dessutom en viktig förebild för andra i organisationen. Du kan inte själv stressa, vara ofokuserad och köra över dina egna behov och samtidigt förvänta dig att andra ska ändra på sig. Du behöver starta förändringen genom dig själv. En hållbar organisation börjar med hållbara ledare.

Vad händer när vi blir stressade?

Det ständiga flödet av input leder till att vi är konstant ”på”, med få möjligheter till nedtid och återhämtning. Internet är en fantastisk källa till information, men också till underhållning, kommunikation och annat som kan ge oss regelbundna påslag av belöningshormonet dopamin.  

"Vi springer runt som dopaminjunkies."

Stress påverkar också vår förmåga att hantera komplexitet och kunna prioritera saker. Stressen kopplar på en slags autopilot som gör att vi tenderar att välja de enklaste uppgifterna först. Samtidigt låser vi oss för sådant som kräver kreativitet, komplexa resonemang och medvetna val.

Ju mer vi stressar ju mer engagerar vi också hjärnans limbiska system, där känslor som rädsla är lokaliserade. Och rädda medarbetare och företag kommer inte klara av att parera och anpassa sig till de snabba förändringarna i omvärlden, menar Jeannette.

Varför fokusera på hållbara ledare - snarare än hållbara organisationer?

Till syvende och sist handlar detta om hela organisationens konkurrenskraft – kanske till och med överlevnad.

”För att möta framtidens förändringar och vara konkurrenskraftiga behöver organisationer och ledare sin fulla styrka - de behöver vara fokuserade, innovativa och kreativa.”

Hela organisationen, individer och kultur, behöver förändras för att komma åt en mer produktiv, innovativ och hållbar arbetssituation, men ledarskapet är nyckeln till den typen av genomgripande förändringar som krävs. 

För att bli en hållbar ledare kommer du att behöva bra strategier för att hantera fokus och komplexitet framåt. Du kommer att behöva ta beslut kring tuffa utmaningar när det gäller rekrytering och talent management, skiften i globala och ekonomiska maktbalanser och teknologisk utveckling som driver disruptiva förändringar i hur vi gör affärer och driver verksamheter. Och du kommer inte kunna hantera den komplexiteten bra själv, du behöver andras input, reflektioner och tankar – den kollektiva intelligensen. Tillsammans med andra kan du få ihop mycket bättre beslutsunderlag och kapacitet att hantera viktiga beslut än du som ensam ledare någonsin kan få till, menar Jeannette.

Hela samhället måste med 

Historiskt har vi mätt våra framgångar som land i BNP – men vi har inte lagt samma fokus på att mäta kostnaderna för att nå fram till det uppsatta målet. Trenden går mot att vi blir sjukare och olyckligare, men organisationerna kan spela en central roll i att vända utvecklingen i en mer hållbar riktning. Och de har allt att vinna på det.


"Det bästa med hållbarhetstänket är att det är en total win-win - det finns inga förlorare i en sådan utveckling."

 

Tre kom-igång-tips för mer hållbara organisationer:

  • Erbjud tysta/lugna ytor som underlättar fokus särskilt i öppna kontorslandskap och andra bullriga miljöer är detta väldigt viktigt.
  • Uppmuntra till en sund mind/body-balans, t.ex. genom att se till att folk har möjlighet att träna både fysiskt och mentalt på jobbet.
  • Utbilda era ledare i hållbart ledarskap och gärna också resten av organisationen i mindfulness

Detta är första delen i en artikelserie om stress och hållbarhet. Missa inte Hantera stressen och bli en mer hållbar ledare, Tre kom-igång-tips för mindre stress och mer hållbara ledare och Mindre stress, mer hållbarhet – boktips för organisationer

 


 

VILL DU VETA MER OM VÅRA LEDARSKAPSPROGRAM?

För mer information, kontakta Didrik Reuterswärd, tel. +46 72 453 6271 eller didrik.reutersward@exedsse.se, eller fyll i kontaktformuläret på denna sida.