Prediktiv analys

Även om de prediktiva analyserna inte ger helt perfekta eller absoluta resultat (det är svårt att förutsäga framtiden), så kan de användas för att få fram sannolikheter för olika möjliga utfall och ge indikationer som kan vara användbara vid beslutsfattande inom organisationer. Idag används prediktiv analys rutinmässigt inom många olika branscher, som t ex bank- och finansbranschen, retail och hälso- och sjukvård.

Användning av prediktiv analys

För organisationer innebär prediktiv analys att man kan analysera data för att hitta beteendemönster som sedan kan användas för att bedöma hur grupper eller enskilda leverantörer och kunder sannolikt kommer att agera framöver. Det kan användas inom exempelvis riskanalys, för att bedöma vilka leverantörer som inte kommer att leverera enligt avtal, eller vilka kunder som inte kommer att betala sina lån i tid. Inom marknadsföring kan prediktiv analys användas för att förutse vilka kundgrupper som sannolikt kommer att vilja köpa exempelvis en ny bil eller teckna en ny prenumeration inom en snar framtid. Informationen från den prediktiva analysen kan sedan användas för att fatta affärsbeslut, vid kreditbedömningar, eller för att ta fram erbjudanden som möter kundgruppernas behov.

Exempel på när prediktiv analys används

Inom t ex marknadsföring kan prediktiv analys användas för att försöka förutsäga sannolikheten för vad kundernas nästa köp blir. (Vet man till exempel att kunderna nyligen gift sig eller fått barn, är det sannolikt att de kommer att vilja köpa en ny bil inom den närmaste tiden.) Som konsument kan man märka att företag använder sig av prediktiv analys inom marknadsföringen genom att man får reklam för produkter eller tjänster som man nyligen börjat fundera på, snarare än för sådant man redan köpt. Om du till exempel nyss har bokat ett hotellrum online kan du mötas av annonser för restauranger, affärer och utflyktsmål i närheten av det hotellet, istället för annonser för andra hotell som är lediga på samma ort och samma datum.

Något att reflektera över:

  • Är det relevant för er organisation att arbeta med prediktiv analys eller gäller det bara teknikbolag, exempelvis Google och Netflix? Om ja, när kan det vara relevant?  

Ladda ner information om "Accelerating Digital Innovation"

Du kanske också är intresserad av dessa begrepp: