Digital plattform

Enkelt uttryckt kan man se plattformar som en kategori av affärsmodeller. Plattformen sammanför två eller flera aktörer och underlättar deras transaktioner. Ett analogt exempel på plattform är en handels- eller marknadsplats, som köpcenter och gallerior, där kunder sammanförs med olika butiker och varumärken. Ett annat analogt exempel är tryckta dagstidningar, som sammanför läsare med annonsörer.

Hur fungerar en digital plattform?

En digital plattform fungerar på liknande sätt, genom att den erbjuder funktionaliteter och infrastruktur som gör det möjligt för olika aktörer att koppla på tjänster och innehåll. Kunderna möter ett gränssnitt i form av en app eller websida, genom vilken de kan komma i kontakt med och köpa varor och tjänster av de leverantörer som finns på plattformen. Plattformens värde ökar ju fler som använder den. De plattformar som vuxit sig stora tenderar att växa sig ännu större, medan mindre, nya plattformar får svårare att etablera sig och konkurrera.

Exempel på digitala plattformar

Det finns olika typer av digitala plattformar, till exempel plattformar för försäljning (Alibaba, Ebay och Zalando), plattformar för sociala nätverk (Facebook, Twitch och Youtube) och plattformar för utvecklare (Android och iOS).

Något att reflektera över:

  • Vad i din organisation eller i ditt hem är uppkopplat och en del av IoT?

Du kanske också är intresserad av dessa begrepp:

Programtips: Accelerating Digital Innovation

onlineprogram med fokus på innovation

Accelerating Digital Innovation riktar sig till chefer som behöver förstå hur de kan använda digitala teknologier för att utveckla sin affär. Fokus i programmet är att ge deltagarna insikter, verktyg, perspektiv och idéer som de kan använda sig av för att anta digitala utmaningar och skapa värde för sin organisation, kunder och andra intressenter. Programmet består av olika typer av innehåll, såsom korta videoföreläsningar, artiklar, reflektionsuppgifter och Live Learning-projekt, för att skapa ett effektivt lärande.

 

Läs mer om programmet